{"1":{"titlu":"Uzina Veche de Ap\u0103 din Suceava – cel mai nou obiectiv turistic din Suceava","url":"http:\/\/drumliber.ro\/uzina-veche-de-apa-din-suceava-cel-mai-nou-obiectiv-turistic\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2018\/08\/20180804_123723-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"\u00cen ora\u0219ul cu dou\u0103 g\u0103ri istorice, una rom\u00e2neasc\u0103 \u0219i alta austriac\u0103, Suceava, fosta cl\u0103dire a Uzinei de Ap\u0103 a devenit sediu pentru arhitec\u021bi, obiectiv cultural \u0219i turistic. V\u0103 povestesc \u00een continuare despre aceast\u0103 cl\u0103dire care s-a transformat ca r\u0103\u021bu\u0219ca cea ur\u00e2t\u0103 \u00eentr-o frumuse\u021be de v\u0103zut c\u00e2nd ave\u021bi o or\u0103 liber\u0103 la Suceava. S\u0103 vizit\u0103m \u00eempreun\u0103… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"},"2":{"titlu":"Tabu, dar real: Constipa\u021bia c\u0103l\u0103torului","url":"http:\/\/drumliber.ro\/tabu-dar-real-constipatia-calatorului\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2018\/07\/wcinterzis-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"Dup\u0103 ani de vorbit despre locuri \u0219i lucruri de v\u0103zut ori f\u0103cut, vin cu un subiect de alt\u0103 natur\u0103. Unul medical care poate strica vacan\u021be, poate mic\u0219ora bucuria de a pleca la drum (liber) sau care, rezolvat, aduce \u00eenapoi z\u00e2mbete. S\u0103 vorbim pu\u021bin despre Constipa\u021bia C\u0103l\u0103torului. Zice\u021bi sincer, a\u021bi avut problema asta? Mai ales dac\u0103… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"},"3":{"titlu":"Cele mai lungi drumuri drepte din Rom\u00e2nia","url":"http:\/\/drumliber.ro\/cele-mai-lungi-drumuri-drepte-din-romania\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2018\/04\/Selection_010-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"C\u00e2nd mergi mult pe drumurile \u021b\u0103rii, uneori te mai \u0219i plictise\u0219ti \u0219i \u00ee\u021bi cau\u021bi ocupa\u021bie. A\u0219a am f\u0103cut eu \u0219i m-am apucat s\u0103 colectez lista cu cele mai lungi drumuri drepte din Rom\u00e2nia. Ca s\u0103 v\u0103 dau un indiciu, cel de pe locul 3 are o lungime de 14 kilometri :) Ultimul update: 24 iulie… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"},"4":{"titlu":"Podul Grant, Grivi\u021bei, Giule\u0219ti: lucruri mai pu\u021bin \u0219tiute despre zona G\u0103rii de Nord din Bucure\u0219ti","url":"http:\/\/drumliber.ro\/podul-grant-grivitei-giulesti-lucruri-mai-putin-stiute-despre-zona-garii-de-nord-din-bucuresti\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2017\/12\/povesti-in-zona-garii-de-nord-grivita-grant-giulesti-bucuresti-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"C\u00e2\u021bi dintre noi nu am ajuns prin Gara de Nord din Bucure\u0219ti? Fost\u0103 Gar\u0103 a T\u00e2rgovi\u0219tei era gara modern\u0103 a Bucure\u0219tiului ini\u021biat\u0103 pe vremea regelui Carol I, conectat\u0103 cu prima gar\u0103, cea de la Filaret, \u0219i avea s\u0103 devin\u0103 mai t\u00e2rziu principala gar\u0103 a \u021b\u0103rii. I s-a schimbat aspectul de c\u00e2teva ori, inclusiv dup\u0103 ce… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"},"5":{"titlu":"Morm\u00e2ntul geto-daco-tracic de la Sve\u0219tari","url":"http:\/\/drumliber.ro\/mormantul-geto-daco-tracic-de-la-svestari\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2017\/12\/img_8621-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"C\u0103 ge\u021bii \u0219i dacii erau exact acela\u0219i popor, e o discu\u021bie probabil f\u0103r\u0103 r\u0103spuns 100% sigur, dar \u0219tim sigur c\u0103 ei erau cel pu\u021bin fra\u021bi de s\u00e2nge \u0219i vorb\u0103. Ge\u021bii tr\u0103iau \u00een partea de r\u0103s\u0103rit a Europei, at\u00e2t la nord, c\u00e2t \u0219i la sud de Dun\u0103re. Ei bine, \u00een aceast\u0103 zon\u0103 din sudul zeului fluviilor,… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"},"6":{"titlu":"Capacele de canalizare \u0219i povestea lor","url":"http:\/\/drumliber.ro\/capacele-de-canalizare-si-povestea-lor\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2017\/11\/img_3632-capac-canal-canalizare-oradea-vultur-mic-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"C\u00e2nd vizit\u0103m un ora\u0219 ne uit\u0103m la cl\u0103diri, la arhitectura, la acoperi\u0219uri, statui \u0219i alte monumente. La picioare de obicei privim doar c\u00e2t s\u0103 nu ne \u00eempiedic\u0103m. Avem \u00eens\u0103 \u00een \u021bar\u0103 secrete \u0219i mesaje ascunse sub t\u0103lpi, sub forma capacelor de canal. Da, a\u021bi auzit bine, capacele de canalizare sunt uneori mai mult dec\u00e2t ni\u0219te… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"},"7":{"titlu":"Sanctuarul pentru berze de la Cristian, jude\u021bul Sibiu","url":"http:\/\/drumliber.ro\/sactuarul-pentru-berze-de-la-cristian-judetul-sibiu\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2017\/08\/IMG_1764-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"Barza se zice c\u0103 protejeaz\u0103 casa pe care \u0219i-a f\u0103cut cuib de foc, fulgere \u0219i de… ho\u021bi. Dar uneori \u0219i ele au nevoie s\u0103 fie protejate, fie ele berze c\u0103zute din cuib, v\u00e2nate, electrocutate sau f\u0103r\u0103 p\u0103rin\u021bi. Un sanctuar al berzelor este l\u00e2ng\u0103 Sibiu, la Cristian, iar noi \u00eel vizit\u0103m \u00een continuare."},"8":{"titlu":"Iubire \u0219i r\u0103zboi cu Napoleon Bonaparte, la Ia\u0219i","url":"http:\/\/drumliber.ro\/iubire-si-razboi-cu-napoleon\/","poza_thumb":"http:\/\/media.drumliber.ro\/2017\/06\/IMG_3491-140x140.jpg","poza_width":"140","poza_height":"140","articol":"Fie mai simpl\u0103, fie mai complicat\u0103, fiecare lucru pe care \u00eel de\u021binem are o poveste. Am fost zilele trecute la Ia\u0219i, marele ora\u0219 moldovean, iar acolo am mers s\u0103 salut \u0219i pe legendarul Dumitru Grum\u0103zescu, un personaj de poveste din Ia\u0219i. Cu aceast\u0103 ocazie, i-a povestit tainele unuia dintre bine p\u0103stratele obiecte valoroase din colec\u021bia… Cite\u0219te mai departe →<\/span><\/a>"}}